inspiro-
wani

rzeczy-
wistością

inspirowani
rzeczywistością

inspiro-
wani

rzeczy-
wistością

W dół